google-site-verification=SZzq8Nw9O-SaA2892wf7aEXGlalVl_QDBtq0PLITKJA

چشم اندازها

aparatgooglefacebooktwiteryou
(1)
(0)

چشم اندازها

با توجه به اهمیت بیشتر رونق فضای کسب و کار در سالهای تحریم اقتصادی کشور، بخش مسکن با ارتباط پیشین و پسین گسترده خود می‌تواند به موتور رشد اقتصادی و توسعه کشور بدل شود.

نیز در سال 1398 برآن شدیم تا مجموعه ای تجاری ؛ مسکونی متفاوت و اقتصادی را در شهرستان بروجرد در شمال و خارج از بافت روستای فیال در غرب ایران در چندین پروژه، با همراهی و مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف تولید مسکن به صوت رسمی پیش ببریم.

مرتبط با این بخش

چشم اندازها

menusearch
hadimoghadasi.ir